Blog

13 marca 2018

Biuro tłumaczeń jako zleceniodawca

Biura tłumaczeń to dla większości początkujących tłumaczy pierwsi pracodawcy. Ten etap kariery zazwyczaj kojarzy nam się z niskimi stawkami, trudnościami w komunikacji z przedstawicielami biura oraz umiarkowanie korzystnymi warunkami współpracy. Czy musi tak być? Czy każde biuro tłumaczeń to tylko przeszkoda stojąca między tłumaczem a klientem?
14 lutego 2018

Oprogramowanie CAT – czy to się opłaca?

Wielu tłumaczy, nawet tych z dużym doświadczeniem, nie chce korzystać z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (CAT – computer-assisted translation). Często wynika to z wieloletnich przyzwyczajeń oraz niechęci do zmian i nowinek technologicznych – „od lat tłumacze w Wordzie i żyję”. Inni z kolei obawiają się, że „coś im się samo przetłumaczy” i nie będą mieli pełnej kontroli nad swoją pracą. Takie nastawienie wynika z niewłaściwego skojarzenia oprogramowania CAT z automatycznymi systemami tłumaczącymi, takimi jak Google Translate, które mają w środowisku bardzo złą opinię – warto dodać, że raczej zasłużoną. Na czym więc polega tłumaczenie wspomagane komputerowo i czy takie oprogramowanie jest […]
9 stycznia 2018

Rodzaje tłumaczeń ustnych – który tryb wybrać?

Każdy organizator wydarzeń dla zagranicznych gości prędzej czy później stanie przed dylematem zawartym w tytule. Na wstępie muszę zaznaczyć, że wybór ten jest niezwykle istotny i musi zostać podjęty świadomie. Niewłaściwie dobrany tryb tłumaczenia ustnego może obniżyć jego jakość, jak również negatywnie wpłynąć na przebieg i odbiór samego wydarzenia. Najczęściej wykorzystywane rodzaje tłumaczeń ustnych to: tłumaczenie symultaniczne kabinowe, tłumaczenie symultaniczne przez zestaw tour guide, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie liaison oraz tłumaczenie szeptane.
15 grudnia 2017

Wycena tłumaczeń pisemnych – za co właściwie płacę?

Dla osób chcących skorzystać z usług tłumacza pisemnego, stawka (poza terminem realizacji) stanowi chyba najistotniejszy komponent, decydujący ostatecznie o wyborze danego usługodawcy. Wycena tłumaczeń pisemnych wykonywana jest na podstawie kilku podstawowych czynników. Jakie elementy mają wpływ na ostateczną stawkę za tłumaczenie tekstu oraz termin jego realizacji? Kiedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć poniżej.
1 grudnia 2017

Jak zostać tłumaczem konferencyjnym?

Tłumaczenie konferencyjne to zawód, na temat którego krąży wiele mitów. Niektórym wydaje się, że do jego wykonywania wystarczy znajomość języka obcego, a reszta z czasem przyjdzie sama. Inni z kolei twierdzą, że stopniem trudności i poziomem stresu dorównuje pilotowaniu myśliwca. Jak to wygląda w praktyce? Jakie kroki należy podjąć, aby zostać tłumaczem konferencyjnym?
3 lipca 2017

Tłumaczenie ustne na spotkaniach biznesowych – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne na spotkaniach biznesowych (tj. spotkaniach zarządów/rad nadzorczych, negocjacjach biznesowych, kolacjach z kontrahentami itp.) przebiegają nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku konferencji (szczegóły w poprzednim poradniku). Z tego też powodu postanowiłem napisać osobny artykuł omawiający te właśnie okoliczności. Zacznijmy jednak od tego, co tłumaczenie w czasie spotkań biznesowych ma wspólnego z wszelkimi innymi typami tłumaczenia ustnego…
29 maja 2017

Tłumaczenie ustne na konferencjach – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne na konferencjach rządzi się swoimi prawami. Każda konferencja jest oczywiście na swój sposób inna i wymaga indywidualnego podejścia, jednak mimo to postanowiłem podjąć próbę nakreślenia najważniejszych zagadnień i stworzyć poradnik, który przybliży organizatorom specyfikę pracy tłumacza konferencyjnego. Niesie to korzyści dla obu stron, ponieważ komfort pracy tłumaczy ustnych przekłada się znacząco na jakość wykonywanego przez nich tłumaczenia, co z kolei w dużym stopniu determinuje wartość merytoryczną wydarzenia oraz jego odbiór jako całości.
15 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie 1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczom materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy mówców, prezentacji, referatów, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe na skutek niedotrzymania przez klienta tego zobowiązania. 1.2 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia fragmentów wystąpień, które są przez mówcę odczytywane, jeżeli tekst nie został im dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie. Dotyczy to głównie cytatów z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 1.3 Wszystkie dokumenty i materiały dostarczane przez […]
9 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia pisemne

Wszystkie dostarczane nam teksty traktowane są z należytą poufnością i poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Realizacja tłumaczenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez zleceniodawcę drogą mailową terminu realizacji oraz wyceny dokonanej na podstawie dostarczonego pliku źródłowego lub dokumentu. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami (1125 w przypadku tłumaczeń poświadczonych). Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę; minimalna objętość pojedynczego zlecenia to 1 strona rozliczeniowa. Tłumaczenia pisemne realizowane są w następujących trybach: zwykłym – do 5 stron rozliczeniowych na dzień roboczy, nie licząc dnia otrzymania tekstu (stawka podstawowa), pilnym – 6-9 stron […]