Wycena tłumaczeń pisemnych – za co właściwie płacę?

Wycena tłumaczeń pisemnych

Wycena tłumaczeń pisemnych

Dla osób chcących skorzystać z usług tłumacza pisemnego, stawka (poza terminem realizacji) stanowi chyba najistotniejszy komponent, decydujący ostatecznie o wyborze danego usługodawcy. Wycena tłumaczeń pisemnych wykonywana jest na podstawie kilku podstawowych czynników. Jakie elementy mają wpływ na ostateczną stawkę za tłumaczenie tekstu oraz termin jego realizacji? Kiedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć poniżej.

Podczas dokonywania wyceny tłumacz nie kieruje się liczbą fizycznych stron w przesłanym dokumencie, lecz tak zwaną „stroną rozliczeniową”, która najczęściej obejmuje od 1500 do 1800 znaków ze spacjami – należy o tym pamiętać porównując oferty różnych biur tłumaczeń (nasza strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami w tekście źródłowym, co jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym z punktu widzenia klienta). W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego strona rozliczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami – jest to wartość niezmienna i regulowana przepisami prawa.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wycenę jest poziom trudności tekstu. Teksty bardziej specjalistyczne z oczywistych względów wymagają znacznie więcej pracy, dlatego też stawka za stronę jest odpowiednio wyższa. Pod uwagę brane są również inne utrudnienia, takie jak brak możliwości bezpośredniej edycji przesłanego pliku (np. skany w formie obrazu, nieedytowalne pliki PDF itp.) czy też skomplikowane formatowanie lub szata graficzna (szczegóły są dostępne w naszym Regulaminie tłumaczeń pisemnych w zakładce Tłumaczenia pisemne).

Ostateczna wycena tłumaczeń pisemnych w dużym stopniu zależy także od określonego przez klienta czasu realizacji. Tak zwane „tłumaczenia na wczoraj” będą wymagały od tłumacza porzucenia lub reorganizacji wcześniejszych planów i zobowiązań, co również zostanie odzwierciedlone w stawce. To samo dotyczy dużych objętościowo tłumaczeń, które muszą zostać zrealizowane we względnie krótkim czasie, skutkując dużym dziennym obłożeniem pracą – zlecenia wymagające tłumaczenia ponad 5 stron dziennie będą zazwyczaj objęte wyższą stawką, tak samo jak praca w weekendy czy święta. Warto również pamiętać, że działa to także w drugą stronę – jeśli zgodzimy się na bardziej odległy termin realizacji, tłumacz może być skłonny do zaproponowania korzystniejszej stawki.

Nie można również zapomnieć o języku obcym, na który lub z którego ma być tłumaczony dany tekst. Dla języków bardziej egzotycznych (pozaeuropejskich) stawki za stronę mogą być nawet kilkakrotnie wyższe niż dla języków najbardziej popularnych, takich jak angielski czy niemiecki.

Omawiając temat wyceny tłumaczeń pisemnych warto wspomnieć o usługach dodatkowych, takich jak dodatkowa korekta native speakera języka docelowego czy profesjonalna obróbka graficzna – są one związane z dodatkowymi kosztami oraz dłuższym czasem realizacji, jednak pozwalają uzyskać produkt najwyższej jakości.

Warto dodać, że w większości biur tłumaczeń wycena tłumaczenia jest realizowana bezpłatnie, co umożliwia dopasowanie trybu tłumaczenia do potrzeb i możliwości klienta, jak również porównywanie ofert. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości.


Niska cena tłumaczenia – czy to się opłaca?

Wielu klientów kieruje się głównie ceną, jednakże w przypadku tłumaczeń specjalistycznych nie warto ryzykować. Wyjątkowo niskie ceny i przypadkowe ogłoszenia na portalach internetowych mogą być jednoznaczne z nierzetelnym wykonaniem zlecenia. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty, które w przyszłości posłużą jako źródło informacji dla innych, na przykład: instrukcje obsługi, umowy, dokumentacja medyczna, czy nawet tekst na stronie internetowej. Niezależnie od specyfiki tłumaczenia i wybranego języka, przetłumaczony tekst ma stanowić wizytówkę dla nas lub dla naszej firmy, dlatego warto skorzystać z tłumacza, który wyróżnia się doświadczeniem i najwyższą jakością wykonywanych usług.