Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne – typy

next

Tłumaczenia symultaniczne

Najczęściej stosowany typ tłumaczeń konferencyjnych przy dużej liczbie uczestników. Tłumacz za pomocą słuchawek odbiera komunikat mówcy i jednocześnie tłumaczy go do mikrofonu na język docelowy. Tłumaczenie symultaniczne zazwyczaj wymaga zastosowania dźwiękoszczelnej kabiny oraz odpowiedniego sprzętu audio. Ze względu na wyczerpujący charakter pracy oraz konieczność utrzymania wysokiej koncentracji w większości przypadków konieczna jest współpraca przynajmniej dwóch tłumaczy. Zastosowanie tego trybu umożliwia również sprawne tłumaczenie konferencji, na których mówcy posługują się więcej niż jednym językiem; uczestnicy mogą sami wybrać kanał, na którym dostępne jest tłumaczenie w danym języku. W takiej sytuacji każdy język obsługiwany jest przez dwóch tłumaczy pracujących w osobnej kabinie.
next

Tłumaczenia konsekutywne

Doskonale sprawdza się w przypadku mów inauguracyjnych i innych krótkich przemówień. Najpierw mówca swobodnie wypowiada się przez kilka minut, a tłumacz sporządza w tym czasie notatki. Tekst jest następnie wygłaszany przez tłumacza w języku docelowym. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego ważna jest nie tylko treść tłumaczonego komunikatu, ale również sposób jego wygłaszania oraz prezencja tłumacza, dlatego właśnie współpracujący z nami tłumacze ukończyli szkolenia w zakresie wystąpień publicznych oraz protokołu dyplomatycznego. Ten tryb tłumaczenia nie wymaga zastosowania zaawansowanej aparatury do tłumaczenia – zwykle wystarczy mikrofon i system głośników.
next

Tłumaczenia liaison

Podobnie jak w przypadku tłumaczenia konsekutywnego, tłumacz najpierw słucha wypowiedzi mówcy, a następnie przekłada ją na język docelowy. Różnica polega na tym, że w przypadku liaison komunikat jest tłumaczony w nieco krótszych fragmentach oraz w obie strony. Tłumaczenie tego typu jest najczęściej stosowane podczas rożnego rodzaju spotkań, np. rozmów biznesowych. Również w przypadku tego trybu tłumaczenia zazwyczaj nie jest wymagane zastosowanie dodatkowego sprzętu.
next

Szeptanka (chuchotage)

Tłumaczenie symultaniczne bez zastosowania kabiny i sprzętu audio. Tłumacz mówi bezpośrednio "do ucha" słuchacza. Szeptanka ma zastosowanie, wtedy gdy w danym wydarzeniu uczestniczy zaledwie kilka osób nie znających języka używanego przez mówców, a zainstalowanie kabiny nie jest możliwe lub wymagane przez klienta. W przypadku większej liczby słuchaczy (3 lub więcej) zaleca się wybór innego trybu tłumaczenia.

Trudna decyzja?

Tłumaczenia ustne mogą być wykonywane w kilku różnych trybach. Wybór odpowiedniego trybu oraz właściwego sprzętu podczas organizacji spotkania lub konferencji jest niezwykle ważny, jednak nie zawsze oczywisty. Wszystkim klientom korzystającym z naszych usług m.in. w mieście Poznań udzielamy bezpłatnych porad w zakresie wyboru trybu tłumaczenia, sprzętu, wymaganej liczby tłumaczy ustnych oraz innych zagadnień związanych z organizacją tłumaczenia podczas spotkań i konferencji. Zależy nam na dobrej organizacji tłumaczonych przez nas wydarzeń, ponieważ bezpośrednio przekłada się ona na komfort naszej pracy, co z kolei w znacznym stopniu wpływa na jakość świadczonej usługi.

 

Tłumaczenia ustne – składanie zamówienia

W celu maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia procesu realizacji zleceń w większości przypadków wszelkie ustalenia oraz samo potwierdzenie zlecenia  mają miejsce za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zlecenie uznawane jest za przyjęte, kiedy obie strony potwierdzą ustaloną wcześniej wycenę, termin realizacji i inne zasady współpracy. W przypadku kilkudniowych wydarzeń lub na życzenie klienta możliwe jest podpisanie umowy precyzyjnie określającej wszelkie aspekty realizacji danego zlecenia. Dokonane w ten sposób ustalenia uznawane są za wiążące i mogą ulec zmianie jedynie za pisemną zgodą obu stron.

Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy (odwoła tłumaczenie) w okresie od 2 do 5 dni od czasu planowanego rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia 50% całkowitego kosztu realizacji zlecenia. Jeżeli odstąpienie od umowy będzie miało miejsce mniej niż 2 dni (48 godzin) przed planowanym czasem rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia 100% całkowitego kosztu realizacji zlecenia.

 

Cennik tłumaczeń ustnych

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Związane jest to z dużą liczbą czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W przypadku tłumaczeń ustnych może to być tematyka spotkania lub konferencji, potrzebny sprzęt czy też konieczność dojazdu lub noclegu. Więcej szczegółów dotyczących cennika można znaleźć w Regulaminie tłumaczeń ustnych, który można pobrać, klikając ikonę znajdującą się u dołu strony. W celu uzyskania dokładnej wyceny tłumaczenia konkretnego wydarzenia należy skorzystać z formularza Szybkiej wyceny znajdującego się w stopce lub skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, podając następujące szczegóły: data, miejsce, tematyka, języki, godziny pracy tłumaczy, liczba uczestników spotkania oraz potrzebny sprzęt. Dane kontaktowe dostępne są w stopce oraz w zakładce Kontakt.

 

Poufność

Wszelkie materiały i dokumenty (handlowe, finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne lub inne), które są nam przekazywane w związku z realizacją zlecenia w formie ustnej, pisemnej lub innej (np. w formie prezentacji, rysunków, zdjęć, dokumentów, procesów, instrukcji, e-maili itp.) będą zawsze traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku szczególnie wrażliwych informacji możliwe jest podpisanie z klientem dodatkowej umowy o zachowaniu poufności lub przesłanie stosownego oświadczenia.