tłumaczenia pisemne

14 lutego 2018
Narzędzia CAT

Narzędzia CAT – czy to się opłaca?

Wielu tłumaczy, nawet tych z dużym doświadczeniem, nie chce korzystać z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (CAT – computer-assisted translation). Często wynika to z wieloletnich przyzwyczajeń oraz niechęci do zmian i nowinek technologicznych – „od lat tłumacze w Wordzie i żyję”. Inni z kolei obawiają się, że „coś im się samo przetłumaczy” i nie będą mieli pełnej kontroli nad swoją pracą. Takie nastawienie wynika z niewłaściwego skojarzenia oprogramowania CAT z automatycznymi systemami tłumaczącymi, takimi jak Google Translate, które mają w środowisku bardzo złą opinię – warto dodać, że raczej zasłużoną. Na czym więc polega tłumaczenie wspomagane komputerowo i czy narzędzia CAT są […]
15 grudnia 2017
Wycena tłumaczeń pisemnych

Wycena tłumaczeń pisemnych – za co właściwie płacę?

Dla osób chcących skorzystać z usług tłumacza pisemnego, stawka (poza terminem realizacji) stanowi chyba najistotniejszy komponent, decydujący ostatecznie o wyborze danego usługodawcy. Wycena tłumaczeń pisemnych wykonywana jest na podstawie kilku podstawowych czynników. Jakie elementy mają wpływ na ostateczną stawkę za tłumaczenie tekstu oraz termin jego realizacji? Kiedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć poniżej.
9 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia pisemne

Wszystkie dostarczane nam teksty traktowane są z należytą poufnością i poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Realizacja tłumaczenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez zleceniodawcę drogą mailową terminu realizacji oraz wyceny dokonanej na podstawie dostarczonego pliku źródłowego lub dokumentu. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami (1125 w przypadku tłumaczeń poświadczonych). Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę; minimalna objętość pojedynczego zlecenia to 1 strona rozliczeniowa. Tłumaczenia pisemne realizowane są w następujących trybach: zwykłym – do 5 stron rozliczeniowych na dzień roboczy, nie licząc dnia otrzymania tekstu (stawka podstawowa), pilnym – 6-9 stron […]