Regulamin – tłumaczenia pisemne

tłumaczenia pisemne
 1. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami. Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę, a zlecenia o objętości tekstu mniejszej niż 1800 znaków są rozliczane zawsze jako 1 strona obliczeniowa.
 2. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych lub specjalistycznych o szczególnie wysokim stopniu trudności, a także za dodatkowe prace związane z formatowaniem dokumentu (tabele, wykresy, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą.
 3. Za utrudnioną czytelność tekstu lub jego edycję stawka wzrasta o 25% stawki podstawowej za każde utrudnienie, np. za:
 • teksty napisane odręcznie lub formularze wypełnione odręcznie;
 • teksty trudne do odczytania z powodu uszkodzeń lub wielkości czcionki;
 • teksty przesłane w formie nieedytowalnego skanu niskiej jakości (niewyraźne, pod kątem itp.)
 • przekłady wtórne (przekład przekładu) w przypadku dużej liczby błędów językowych utrudniających zrozumienie treści.
 1. Stawka za weryfikację tłumaczenia wynosi 50% stawki za tłumaczenie na dany język.
 2. Za tłumaczenie wykonywane w trybie zwykłym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (sobota uznawana jest za dzień roboczy) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 5 stron rozliczeniowych.
 3. Stawka za tłumaczenie wykonywane w trybie pilnym wzrasta o 25% stawki podstawowej. Za tłumaczenie w trybie pilnym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (sobota uznawana jest za dzień roboczy) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 6-8 stron rozliczeniowych.
 4. Stawka za tłumaczenie wykonywane w trybie ekspresowym wzrasta o 50% stawki podstawowej. Za tłumaczenie w trybie ekspresowym uważa się:
 • tłumaczenie z dnia na dzień lub na ten sam dzień – w przypadku tekstów do 5 stron obliczeniowych;
 • tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (sobota uznawana jest za dzień roboczy) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) jest większa od 8 stron obliczeniowych.
 1. Jeżeli zlecenie ma być wykonywane w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, stawka wzrasta w następujący sposób:
 • za pracę w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – +50%;
 • za pracę w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) – +100%
 1. Ostateczna stawka, po uwzględnieniu wszystkich dodatkowych okoliczności powodujących jej wzrost, nie może przekroczyć 200% stawki podstawowej.
 2. Zleceniodawca odwołujący zlecenie jest zobowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za już wykonaną pracę, jak również dodatkową rekompensatę w wysokości 10% pozostałej wartości zlecenia.
 3. Tłumaczenia pisemne podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie „Warunków wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasad wynagradzania tłumaczy” Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.