tłumaczenia symultaniczne

29 maja 2017
Tłumaczenie ustne konferencji

Tłumaczenie ustne na konferencjach – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne konferencji rządzi się swoimi prawami. Każda konferencja jest oczywiście na swój sposób inna i wymaga indywidualnego podejścia, jednak mimo to postanowiłem podjąć próbę nakreślenia najważniejszych zagadnień i stworzyć poradnik, który przybliży organizatorom specyfikę pracy tłumacza konferencyjnego. Niesie to korzyści dla obu stron, ponieważ komfort pracy tłumaczy ustnych przekłada się znacząco na jakość wykonywanego przez nich tłumaczenia, co z kolei w dużym stopniu determinuje wartość merytoryczną wydarzenia oraz jego odbiór jako całości.