tłumaczenie spotkań biznesowych

3 lipca 2017
Tłumaczenie spotkań biznesowych

Tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne na spotkaniach biznesowych (tj. spotkaniach zarządów/rad nadzorczych, negocjacjach biznesowych, kolacjach z kontrahentami itp.) przebiegają nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku konferencji (szczegóły w poprzednim poradniku). Z tego też powodu postanowiłem napisać osobny artykuł, którego tematem jest właśnie tłumaczenie spotkań biznesowych.