Tłumaczenie konsekutywne

1 grudnia 2017
Tłumacz konferencyjny

Jak zostać tłumaczem konferencyjnym?

Zawód tłumacza konferencyjnego jest niezwykle ciekawy, jednak krąży na jego temat bardzo wiele mitów. Niektórym wydaje się, że do jego wykonywania wystarczy znajomość języka obcego, a reszta z czasem przyjdzie sama. Inni z kolei twierdzą, że stopniem trudności i poziomem stresu dorównuje pilotowaniu myśliwca. Jak to wygląda w praktyce? Jakie cechy powinien posiadać tłumacz konferencyjny? Jakie kroki należy podjąć, aby nim zostać?
3 lipca 2017
Tłumaczenie spotkań biznesowych

Tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne na spotkaniach biznesowych (tj. spotkaniach zarządów/rad nadzorczych, negocjacjach biznesowych, kolacjach z kontrahentami itp.) przebiegają nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku konferencji (szczegóły w poprzednim poradniku). Z tego też powodu postanowiłem napisać osobny artykuł, którego tematem jest właśnie tłumaczenie spotkań biznesowych.
29 maja 2017
Tłumaczenie ustne konferencji

Tłumaczenie ustne na konferencjach – poradnik dla klienta

Tłumaczenie ustne konferencji rządzi się swoimi prawami. Każda konferencja jest oczywiście na swój sposób inna i wymaga indywidualnego podejścia, jednak mimo to postanowiłem podjąć próbę nakreślenia najważniejszych zagadnień i stworzyć poradnik, który przybliży organizatorom specyfikę pracy tłumacza konferencyjnego. Niesie to korzyści dla obu stron, ponieważ komfort pracy tłumaczy ustnych przekłada się znacząco na jakość wykonywanego przez nich tłumaczenia, co z kolei w dużym stopniu determinuje wartość merytoryczną wydarzenia oraz jego odbiór jako całości.
15 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie 1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczom materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy mówców, prezentacji, referatów, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe na skutek niedotrzymania przez klienta tego zobowiązania. 1.2 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia fragmentów wystąpień, które są przez mówcę odczytywane, jeżeli tekst nie został im dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie. Dotyczy to głównie cytatów z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 1.3 Wszystkie dokumenty i materiały dostarczane przez […]