tłumaczenia ustne cennik

15 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie 1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczom materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy mówców, prezentacji, referatów, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe na skutek niedotrzymania przez klienta tego zobowiązania. 1.2 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia fragmentów wystąpień, które są przez mówcę odczytywane, jeżeli tekst nie został im dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie. Dotyczy to głównie cytatów z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 1.3 Wszystkie dokumenty i materiały dostarczane przez […]