tłumaczenia techniczne

9 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia pisemne

Wszystkie dostarczane nam teksty traktowane są z należytą poufnością i poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Realizacja tłumaczenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez zleceniodawcę drogą mailową terminu realizacji oraz wyceny dokonanej na podstawie dostarczonego pliku źródłowego lub dokumentu. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami (1125 w przypadku tłumaczeń poświadczonych). Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę; minimalna objętość pojedynczego zlecenia to 1 strona rozliczeniowa. Tłumaczenia pisemne realizowane są w następujących trybach: zwykłym – do 5 stron rozliczeniowych na dzień roboczy, nie licząc dnia otrzymania tekstu (stawka podstawowa), pilnym – 6-9 stron […]