Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne – typy

next

Tłumaczenia symultaniczne

Najczęściej stosowane podczas konferencji i spotkań o znacznej liczbie uczestników. Tłumacz za pomocą słuchawek odbiera komunikat mówcy i jednocześnie tłumaczy go do mikrofonu na język docelowy. Tłumaczenie symultaniczne zazwyczaj wymaga zastosowania dźwiękoszczelnej kabiny oraz odpowiedniego sprzętu audio. Ze względu na wyczerpujący charakter pracy oraz konieczność utrzymania wysokiej koncentracji w większości przypadków konieczna jest współpraca przynajmniej dwóch tłumaczy. Zastosowanie tego trybu umożliwia również sprawne tłumaczenie konferencji, na których mówcy posługują się więcej niż jednym językiem; uczestnicy mogą sami wybrać kanał, na którym dostępne jest tłumaczenie w danym języku. W takiej sytuacji każdy język obsługiwany jest przez dwóch tłumaczy pracujących w osobnej kabinie.
next

Tłumaczenia konsekutywne

Doskonale sprawdza się w przypadku mów inauguracyjnych i innych krótkich przemówień. Najpierw mówca swobodnie wypowiada się przez kilka minut, a tłumacz sporządza w tym czasie notatki. Tekst jest następnie wygłaszany przez tłumacza w języku docelowym. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego ważna jest nie tylko treść tłumaczonego komunikatu, ale również sposób jego wygłaszania oraz prezencja tłumacza, dlatego właśnie współpracujący z nami tłumacze ukończyli szkolenia w zakresie wystąpień publicznych oraz protokołu dyplomatycznego. Ten tryb tłumaczenia nie wymaga zastosowania zaawansowanej aparatury do tłumaczenia – zwykle wystarczy mikrofon i system głośników.
next

Tłumaczenia liaison

Podobnie jak w przypadku tłumaczenia konsekutywnego, tłumacz najpierw słucha wypowiedzi mówcy, a następnie przekłada ją na język docelowy. Różnica polega na tym, że w przypadku liaison komunikat jest tłumaczony w nieco krótszych fragmentach oraz w obie strony. Tłumaczenie tego typu jest najczęściej stosowane podczas rożnego rodzaju spotkań, np. rozmów biznesowych. Również w przypadku tego trybu tłumaczenia zazwyczaj nie jest wymagane zastosowanie dodatkowego sprzętu.
next

Szeptanka (chuchotage)

Tłumaczenie symultaniczne bez zastosowania kabiny i sprzętu audio. Tłumacz mówi bezpośrednio "do ucha" słuchacza. Szeptanka ma zastosowanie, wtedy gdy w danym wydarzeniu uczestniczy zaledwie kilka osób nie znających języka używanego przez mówców, a zainstalowanie kabiny nie jest możliwe lub wymagane przez klienta. W przypadku większej liczby słuchaczy (3 lub więcej) zaleca się wybór innego trybu tłumaczenia.

Trudna decyzja?

Wybór odpowiedniego trybu tłumaczenia ustnego oraz właściwego sprzętu podczas organizacji spotkania lub konferencji jest niezwykle ważny, jednak nie zawsze oczywisty. Wszystkim klientom korzystającym z naszych usług m.in. w Warszawie i Poznaniu udzielamy bezpłatnych porad w zakresie wyboru trybu tłumaczenia, sprzętu, wymaganej liczby tłumaczy ustnych oraz innych zagadnień związanych z organizacją tłumaczenia podczas spotkań i konferencji. Zależy nam na dobrej organizacji tłumaczonych przez nas wydarzeń, ponieważ bezpośrednio przekłada się ona na komfort naszej pracy, co z kolei w znacznym stopniu wpływa na jakość świadczonej usługi.

 

Tłumaczenia ustne – składanie zamówienia

W celu maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia procesu realizacji zleceń w większości przypadków wszelkie ustalenia oraz samo potwierdzenie zlecenia  mają miejsce za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zlecenie uznawane jest za przyjęte, kiedy obie strony potwierdzą ustaloną wcześniej wycenę, termin realizacji i inne zasady współpracy. W przypadku kilkudniowych wydarzeń lub na życzenie klienta możliwe jest podpisanie umowy precyzyjnie określającej wszelkie aspekty realizacji danego zlecenia. Dokonane w ten sposób ustalenia uznawane są za wiążące i mogą ulec zmianie jedynie za pisemną zgodą obu stron.

Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy (odwoła tłumaczenie) w okresie od 2 do 5 dni od czasu planowanego rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia 50% całkowitego kosztu realizacji zlecenia. Jeżeli odstąpienie od umowy będzie miało miejsce mniej niż 2 dni (48 godzin) przed planowanym czasem rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia 100% całkowitego kosztu realizacji zlecenia.

 

Cennik tłumaczeń ustnych

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Związane jest to z dużą liczbą czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W przypadku tłumaczeń ustnych może to być tematyka spotkania lub konferencji, potrzebny sprzęt czy też konieczność dojazdu lub noclegu. Więcej szczegółów dotyczących cennika można znaleźć w Regulaminie tłumaczeń ustnych, który można pobrać, klikając ikonę znajdującą się u dołu strony. W celu uzyskania dokładnej wyceny tłumaczenia konkretnego wydarzenia należy skorzystać z formularza Szybkiej wyceny znajdującego się w stopce lub skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, podając następujące szczegóły: data, miejsce, tematyka, języki, godziny pracy tłumaczy, liczba uczestników spotkania oraz potrzebny sprzęt. Dane kontaktowe dostępne są w stopce oraz w zakładce Kontakt.

 

Poufność

Wszelkie materiały i dokumenty (handlowe, finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne lub inne), które są nam przekazywane w związku z realizacją zlecenia w formie ustnej, pisemnej lub innej (np. w formie prezentacji, rysunków, zdjęć, dokumentów, procesów, instrukcji, e-maili itp.) będą zawsze traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku szczególnie wrażliwych informacji możliwe jest podpisanie z klientem dodatkowej umowy o zachowaniu poufności lub przesłanie stosownego oświadczenia.